Giften

Kerken in Nederland worden niet gesubsidieerd. Ook de Shelter Dronten is volledig afhankelijk van giften en heeft de ANBI status. Het organiseren van diensten op zondag, activiteiten voor kinderen en tieners: Het is alleen mogelijk door tienden / bijdragen.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar van uw inkomen, wat een belastingvoordeel oplevert.

Wilt u meebouwen aan onze gemeente, maak dan uw gift over op het volgende rekeningnummer:
NL83 INGB 0004 0239 29 t.n.v. De Shelter