Het Shelter Onderwijs

Er worden regelmatig Bijbelstudies gegeven over een specifiek onderwerp of Bijbelboek.

In de celgroepen wordt vanuit de Bijbel een onderwerp besproken en/of toegepast.

Er wordt daarnaast gestreefd om elk jaar aan (nog) niet-gelovigen een beginnerscursus of Alpha-cursus aan te bieden (eventueel in samenwerking met andere gemeenten).