De visie van de Shelter

Wij willen volgelingen van de Here Jezus zijn. Door het bloed van de Here Jezus zijn wij vrijgemaakt van de zonden en door God de Vader zijn wij voor altijd overgeplaatst van het rijk van de duisternis in het Koninkrijk van de Zoon, dat is Koning Jezus. Van deze Koning willen wij getuigen zijn in woord en daad; niet in eigen kracht maar in de kracht van de Heilige Geest, die wij naar Gods belofte hebben ontvangen. Wij verlangen om te groeien naar Zijn beeld opdat onze Koning Jezus en Zijn Koninkrijk in onze eigen omgeving in Dronten en Flevoland en verder in deze wereld zichtbaar wordt.