De missie van de Shelter

Het evangelie van Gods Koninkrijk uitdragen en dat verkondigen: “Laat u met God verzoenen, want God heeft Jezus, die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden” (2 Cor. 5:20-21).

Zo willen wij volgelingen van Jezus onder de mensen maken en hen dopen en hen vertellen, wat wij van Jezus uit Gods Woord hebben geleerd.
In onze bijeenkomsten geven wij God alle eer, delen Zijn Woord met anderen en willen Hem aanbidden; goede werken doen die God ons aanwijst om te doen bij de mensen, die wij ontmoeten of naar wie Hij ons zendt.

Mensen winnen voor Jezus en hen tot discipelen van Jezus maken.