De samenkomsten van de Shelter

Als gemeente komen wij op verschillende momenten samen.
Allereerst natuurlijk op zondagmorgen de dienst om te vieren dat wij God hebben leren kennen door de Here Jezus. In deze samenkomsten danken wij Hem voor alles wat Hij voor ons deed, doet en nog zal doen. Wij doen dat in onze lof- en dankliederen, ons gebed en aanbidding. Wij worden opgebouwd door praktisch Bijbels onderwijs en getuigenissen.

Tijdens deze samenkomst zijn er kinderdiensten voor kinderen t/m 12 jaar.

De dienst begint om 10.00 uur en duurt ca. anderhalf uur waarna er na de dienst gelegenheid is voor gebed.
Dan is er ook koffie, thee en limonade; een moment waarop wij dan graag met elkaar nog enige tijd in gesprek willen gaan en gezellig samenzijn hebben.
Adres: CAH-gebouw, De Drieslag 2, Dronten.

Daarnaast hebben wij regelmatig celgroepavonden in mannencellen, vrouwencellen, bijbelstudies e.d. waarin wij dieper op de Bijbel in gaan en een vertaalslag proberen te maken naar ons eigen leven.
Zie voor de actuele te verwachten bijeenkomsten de agenda.